İkinci Dünya Savaşı Sırasında Konya’da Alınan Askerî Önlemler

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Konya’da Alınan Askerî Önlemler

Çağatay Benhür , Mahir Selim Akçakaya

Özet

İkinci Dünya Savaşı, bugüne kadar insan eli ile gerçekleşmiş en büyük yıkım olarak tarihte yerini almıştır. Avrupa’nın ortasında başlayan ve dünyayı saran bu savaşta, Türkiye, sıcak çatışmaya katılmamış fakat savaşın sonuçlarından sosyal, ekonomik ve politik olarakgeniş kapsamlı etkilenmiştir. Savaşın şiddetli şekilde sürdüğü dönemde, dış politikada çatışmaya girmemek için; denge politikası izleyen Türkiye, içte de olası savaş durumu için çeşitli önlemler almıştır. Ekonomik ve askeri önlemlerin öne çıktığı bu dönemde, Türkiye’nin her kentinde yöreye özgü düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda Anadolu’nun ortasında bulunan Konya’da, savaş hazırlıkları konusunda çeşitli düzenlemelerin yapıldığı bir kent olmuştur. Bu çalışmada, savaş süresince Konya kentinde gerçekleştirilen askeri önlemler kronolojik olarak anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İkinci Dünya Savaşı; 1939-1945; Askeri Önlemler; Konya; İç Politika

Bu makale 1372 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS