Kültepe Tabletlerine Göre Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu’da Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık

Kültepe Tabletlerine Göre Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu’da Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık

Esma Öz

Özet

Kültepe metinlerine göre, Asur Ticaret Kolonileri Döneminde (M.Ö± 1975-1723) Anadolu’da üzüm, bilinen bir meyveydi. Kültepe tabletleri arasında, özellikle Kültepe’nin geç safhasını temsil eden, yerlilerin ticarette daha aktif rol aldığı Ib dönemi belgelerinden, yerli halkın tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağladığı anlaşılmaktadır. Yerlilerin yetiştiriciliğini yaptığı meyveler arasında ilk sırayı üzüm almaktadır. Üzüm, hem meyve hem de birtakım işlemlerden geçirildikten sonra şarap olarak tüketiliyordu. Üzüm yetiştiriciliğine bağlı olarak bağcılık Anadolu’da yaygındı. Yerlilere ait borç senetlerinde “ina /ana/ warki qitip ka/irānim” “bağ bozumunda/bağ bozumuna kadar/bağ bozumundan sonra” şeklinde, borcun ödeneceği zamanı belirtmek amacıyla zirai tâbirlerin tarihlemede kullanılması, bağcılığın, yerlilerin sosyal ve ekonomik hayatlarını şekillendiren ve Anadolu’da bir kültür olarak benimsenen tarımsal bir faaliyet olduğunu göstermektedir. Kültepe tabletleri arasında, Anadolu’daki şarap üretim merkezleri hakkında doğrudan bilgi veren metinler bulunmasa da, satır aralarında geçen ifadeler, Tegarama ve Zalpa şehirlerinin Eski Anadolu’daki şarap üretim merkezlerinden olabileceğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kültepe tabletleri; Asur Ticaret Kolonileri Dönemi; yerli halk; bağcılık; şarap üretim merkezleri

Bu makale 1407 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS