Filibeli Ahmed Hilmi Efendi’nin Gazeteciliği Özelinde İttihat ve Terakki Fırkası (21 Nisan 1910-21 Eylül 1911)

Filibeli Ahmed Hilmi Efendi’nin Gazeteciliği Özelinde İttihat ve Terakki Fırkası (21 Nisan 1910-21 Eylül 1911)

Özlem KUTKAN

Özet

II. Meşrutiyet Devri önde gelen fikir adamlarından Filibeli Ahmed Efendi, sahibi oldu­ğu Hikmet Gazetesinde başyazar olarak çeşitli yazılar yayınlamıştır. Hikmet, Osmanlı İmparatorluğu’nun Meşrutiyet Döneminde yayınlanmış siyasi, kültürel felsefi fikir gazetele­rinden biridir. Çalışmamızda, Hikmet’in 21 Nisan 1910- 21 Eylül 1911 dönemine ait sayı­ları detaylı bir biçimde taranarak Filibeli Ahmed Hilmi Efendi’nin makaleleri üzerinden İtti­hat ve Terakki’ye ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Siyasi atmosferin oldukça gergin olduğu bu dönemde yazarın yapıcı eleştiriler ile yazılarını kaleme aldığı görülür. Kendisi söz konusu makaleleri ile demokrasi, muhalefet, usulsüzlük, yönetim gibi konulara ahlaki so­rumluluklar ve sistem eleştirisi üzerinden önemli bakış açıları kazandırmıştır. Son olarak, 25 Ekim 1912’de kapatılan gazetenin tekrar yayın hayatına başlaması üzerine Balkan Harpleri dönemi nüshalarının yazarın siyasi gündemi okuma biçimini anlayabilmek amacıyla genel bir tahlile tâbi tutulduğu belirtilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Hikmet, Basın, Filibeli Ahmed Hilmi, İttihat ve Terakki, Meşrutiyet.

Bu makale 2238 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2022 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS