Yeni İstanbul Gazetesi Gözünden 27 Mayıs’ın Anlamı

Yeni İstanbul Gazetesi Gözünden 27 Mayıs’ın Anlamı

Diren Çakmak

Özet

Çalışma ile Yeni İstanbul Gazetesi’nin Türkiye’de 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleştirilen askeri müdahaleyi nasıl anlamlandırdığı belirlenmeye çalışılmaktadır. 1949 yılında siyasi, iktisadi, müstakil günlük gazete olarak İstanbul’da yayın hayatına başlayan, adı 1973’te İstanbul olarak değişmiş olan, 1981’de adı tekrar Yeni İstanbul olan ve aynı yıl kapanan Yeni İstanbul Gazetesi, Türk basın tarihinde Adalet Partisi’nin destekçisi yayın organı olarak anılmaktadır. Yeni İstanbul Gazetesi, anti-komünist ve mukaddesatçımaneviyatçı bir yayın çizgisi izlemiştir. Gazete, izlediği yayın politikası ile 27 Mayıs sonrasında DP seçmen tabanının dağılmaması yönünde çaba sarf etmiş, Adalet Partisi’nin (AP) kurulmasından sonra, söz konusu partinin DP’nin devamı olduğu yönünde yazılara sayfalarında yer vermiştir. Belirtmek gerekir ki, Yeni İstanbul Gazetesi hakkında, Türk basın tarihi yazınında, yeterli bilgiye rastlanmamıştır. Dolayısıyla, çalışmanın, bu eksikliği belli oranda gidermek bakımından değerli bir katkı olduğu düşünülmektedir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Yeni İstanbul Gazetesi’nin yayın çizgisi ortaya konulmakta; ikinci bölümde, Gazete’nin iktisadi, siyasi ve toplumsal meselelere yaklaşımı özetlenmekte ve üçüncü bölümde Gazete’nin 27 Mayıs’a yüklediği anlama yer verilmektedir. Çalışmanın 27 Mayıs’ın meşruiyeti tartışmalarına katkı sağlayacak olması bakımından önem arz ettiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeni İstanbul Gazetesi; 27 Mayıs; askeri müdahale; Adalet Partisi; Türk Silahlı Kuvvetleri; liberal kapitalizm; müdahaleci kapitalizm; demokrasi.

Bu makale 4791 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2023 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS