Türkiye’nin Yeni Orta Doğu Politikası Ve Suriye İle Lübnan’daki Algılamalar

Türkiye’nin Yeni Orta Doğu Politikası Ve Suriye İle Lübnan’daki Algılamalar

Tayyar Arı , Ferhat Pirinççi

Özet

Orta Doğu’daki gelişmeler güvenlikten ekonomiye Türkiye’nin çıkarlarını doğrudan etkilemektedir. Bununla beraber Türkiye Soğuk Savaş döneminde Orta Doğu’daki gelişmelere doğrudan ve etkili bir şekilde müdahil olmamıştır. Soğuk Savaş sonrasında oluşan yeni siyasi ortam ve özellikle de 2000’li yıllar, Türkiye’nin farklı politikalar izlemesine olanak sağlamış ve/veya karar vericileri bu konuda cesaretlendirmiştir. Yeni dönemde Türkiye bir yandan Batı ve dünyanın diğer bölgeleriyle ilişkilerini sürdürüp geliştirirken, diğer yandan Orta Doğu ülkeleriyle hemen hemen her seviyede karşılıklı saygıya, toprak bütünlüğüne ve güvene dayalı yeni bir ilişki modeli oluşturmaya çalışmıştır. Bu çalışma, Türkiye’nin yeni Orta Doğu politikası ve bu politikanın Suriye ve Lübnan’daki algılamaları üzerinde durmaktadır. Bu algılamalardan hareketle makale, Türkiye’nin bölgeye yönelik yeni diplomatik girişimlerinin süreceğini ve bölgede istikrar arayışı sürdükçe, bu girişimlerin bütün kesimler tarafından takdir edileceğini iddia etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye’nin Orta Doğu Politikası; Türk Dış Politikası; Türkiye-Suriye İlişkileri; Türkiye-Lübnan İlişkileri; Orta Doğu’daki Türkiye Algısı

Bu makale 2022 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS