Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Küresel, Ulusal ve Yerel Dinamikleri: Ankara Örneği

Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Küresel, Ulusal ve Yerel Dinamikleri: Ankara Örneği

Tanyel ÖZELÇİ ECERAL

Özet

İleri teknolojili sektörlerden olan savunma ve havacılık sanayisi, ulusal düzeyde politika üre­tilen ve desteklenen bir sektördür. Türk savunma ve havacılık sanayisi politikası son dönemde ihtiyaçların yerli üretim ve tasarım ile karşılanması ve pazar alanını geliştirme çerçevesinde yön belirlemiştir. Bu makalenin amacı, Türk savunma ve havacılık sanayisinin küresel, ulu­sal ve yerel ölçekteki dinamiklerini Ankara örneği çerçevesinde ortaya koymaktır. Makalede savunma ve havacılık sanayisinin yapısal özellikleri ile dünyadaki gelişim süreci değerlendi­rildikten sonra sektörün Türkiye ve Ankara’daki tarihsel gelişim süreci ortaya konmaktadır. Savunma ve havacılık sanayisinin yerel dinamikleri, sektörde lider konumda olan Ankara’da, üretimin organizasyonunda iki farklı yapıyı temsil eden ana yüklenici ve alt yüklenici firma­ların sektör içerisindeki yeri, ana yüklenici alt yüklenici firma ilişkileri ile sektörün üretim organizasyonunda yaşanan sorunlar çerçevesinde değerlendirilmektir. Sonuç olarak sektörün Türkiye’de ve Ankara’da sürdürülebilir gelişiminde alt yüklenici ve ana yüklenici firma ilişki­leri ile üretim organizasyonuna ilişkin ele alınabilecek stratejiler ortaya konmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Savunma Ve Havacılık Sanayisi, Ana Yüklenici, Alt Yüklenici, Ankara, Türkiye

Bu makale 2234 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2022 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS