Dünyada ve Türkiye’de Think Tank Kuruluşları: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Dünyada ve Türkiye’de Think Tank Kuruluşları: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bilal Karabulut

Özet

Bu çalışmanın temel amacı dünyada ve Türkiye’deki think tank algılamalarını analiz etmektir. Çalışmanın ilk bölümünde think tank olgusu kavramsal ve tarihsel açıdan irdelenmiştir. Bu aşamadan sonra dünyadaki think tank kuruluşların karşılaştırma bir analizi yapılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise ABD ve Türkiye’deki think tank algılamaları ele alınmıştır. Ana hatlarıyla böylesi bir çerçeve ekseninde şekillenen bu çalışmada savunulan temel tez Türkiye’nin think tankler konusunda gelişmiş ülkelere nazaran gerilerde olduğu ve bu durumun değişmesi gerektiğidir.

Anahtar Kelimeler: Think Tank; Türkiye; ABD; Karar Alma Süreci; Uluslararası İlişkiler.

Bu makale 2348 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS