Osmanlı ve Büyük Güçlerin Askeri Harcamalarına Karşılaştırmalı Bir Bakış (1840-1900)

Osmanlı ve Büyük Güçlerin Askeri Harcamalarına Karşılaştırmalı Bir Bakış (1840-1900)

Gürsu Galip Gürsakal

Özet

19. yüzyıl Osmanlı maliyesi ile ilgili olarak birçok ayrıntılı çalışma hâlihazırda mevcut olmasına rağmen henüz 19. yüzyıl Osmanlı askeri harcamalarını inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın birincil amacı yayınlanmış bazı Osmanlı bütçelerinden, bu bütçelerdeki çeşitli askeri harcama kalemlerini toplamak suretiyle faydalanarak 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı askeri harcamalarının miktarını ve bunların toplam harcamalar içindeki payını tespit etmektir. Çalışmanın ikincil amacı ise hakkında veri bulma imkânı olan 19. yüzyılın İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya gibi büyük güçlerinin askeri harcamalarını Osmanlı’nınkilerle karşılaştırmalı bir analize tabi tutmaktır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu; askeri harcamalar; bütçe; büyük güçler; 19. yüzyıl.

Bu makale 1359 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS