Birinci Dünya Savaşı’nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ile İngiltere Arasındaki Çarpışmalar (1915)

Birinci Dünya Savaşı’nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ile İngiltere Arasındaki Çarpışmalar (1915)

Serdar Sakin

Özet

Birinci Dünya Savaşı’na girerken Irak cephesinde özellikle 12. ve 13. Kolorduların kuvvet olarak yer aldıkları görülür. Zira savaşa girerken İngiltere’nin bu bölgeye bir harekât düzenleyeceği düşünülmemiştir. Savaşın başlamasıyla birlikte İngiltere Irak cephesinde Basra’yı ele geçirmiştir. Bununla birlikte İngiliz kuvvetleri, yetersiz Türk birlikleri karşısında rahat bir şekilde güneyden kuzeye doğru ilerlemeye başlamıştır. Bu bağlamda İngilizler yapılan Kurna, Şuaybe, Amare, Nasıriye, Kutü’l-Amare Savaşlarını kazanarak bu bölgeleri zapt etmişlerdir. İngilizlerin bu derece kolay bir şekilde ilerlemelerinin temel sebebi karşılarında düzenli ve yeterli donanıma sahip bir ordunun bulunmamasıdır. Bu ilerleme sırasında yapılan çarpışmalar, Osmanlı ordusunda silah ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu noktada bölgedeki kuvvetler tarafından, 4. Ordu ve Başkomutanlık Vekâleti’ne silah ve mühimmat ihtiyacını belirten şifre telgraflar gönderilmiştir. Telgraflar karşısında Başkomutanlık ilgili yerlere haber göndererek gerekli silah ve cephanenin sağlanarak Irak’a gönderilmesini temin etmiştir. Bu bağlamda Erzurum, Van, Antalya, Halep ve Suriye’den Musul’a cephane sevkine karar vermiştir. Ancak eksikliklerin fark edilip kapatılmaya çalışılması yeterli olmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı; Irak Cephesi; Kurna; Nasıriye; Kutü’l-Amare.

Bu makale 14071 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS