Urmiye ve Havalisinde Ermeni ve Nasturilerin Faaliyetleri (1917-1918)

Urmiye ve Havalisinde Ermeni ve Nasturilerin Faaliyetleri (1917-1918)

Barış Metin

Özet

Ekim 1917 Bolşevik İhtilali sonrasında Rusya savaş dışı kalmıştır. Bu durum Birinci Dünya Savaşı’nda Rusya, İngiltere, Osmanlı Devleti ve Almanya arasında fiili savaş da dâhil türlü mücadelelere sahne olan İran topraklarında Türk ve Alman güçleri için avantaj sağlamıştır. Söz konusu süreçte Türk kuvvetleri, İran içlerinden Kafkaslara yönelmeye başlarken, İngiltere de İran’da Rusya’nın boşalttığı bölgeleri ele geçirmeye çalışmıştır. İngiltere, Türk kuvvetlerinden önce İran’ın kuzeyini işgal etmek istemesine rağmen bu iş için askeri gücünün yetersiz olması nedeniyle Urmiye ve havalisinde toplanmaya başlayan Ermeni ve Nasturilere destek vermiştir. Ermeni ve Nasturiler de bu bölgelerdeki Türk kuvvelerine ve sivil Müslüman ahaliye saldırmışlar ve pek çoğunu katletmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Ermeni; Nasturi; Urmiye; İngiltere; Rusya; Osmanlı

Bu makale 1663 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS