Hibrit Savaş ve Türkiye’ye Stratejik Yansımaları

Hibrit Savaş ve Türkiye’ye Stratejik Yansımaları

Oktay BİNGÖL

Özet

Dünyada çeşitli güvenlik çevrelerinde hibrid tehditler ve hibrid savaş üzerine yapılan tartış­malar 2000’lerden itibaren ilgi çekmeye başlamış, bu tartışmalarda 2014 yılındaki Rusya- Ukrayna çatışmasından sonra hızlı bir artış görülmüştür. Kasım 2015’den itibaren Rusya ve Türkiye arasında yaşanan siyasi ve askeri çatışma hibrid savaş tartışmasını Türkiye’ye taşımıştır. Türkiye’nin sadece Rusya ile değil komşularının bir bölümü çok cepheli bir hibrid savaşın içinde olduğu genel kabul görür. Bu makalede hibrid savaş konseptinin ve Türkiye’ye stratejik yansımalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda birinci bölümde hibrid tehdit, hibrid çatışma ve hibrid savaş kavramları ele alınmaktadır. Müteakiben Rusya’nın hibrid savaş konsepti tartışılmakta; konseptin önemli unsurları, stratejik etkileri tespit edebil­mek için Türkiye’ye uygulanmaktadır. Makale, hibrid savaşa karşı koyabilmek için alınması gereken tedbirler kapsamında Türk karar vericilere yapılan önerilerle tamamlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: War, Hybrid Threat, Hybrid War, Russia, Turkey

Bu makale 3026 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2022 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS