Ana Hatlarıyla Friglerde Din

Fatma Birecikli

Özet

Bu çalışmada, Frig Devletinde dini düşünce ve hayat hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. Din bir toplumun en önemli değerlerindendir. Bilindiği üzere M.Ö.13. yüzyılın sonlarından itibaren Anadolu’da yaşadığı anlaşılan, fakat MÖ.8. yüzyılda büyük bir güç haline gelen Frigler, başta Hititler olmak üzere, Mitanni gibi M.Ö.2. binyılın büyük devletlerini çökerten Ege göçlerinden sonra Anadolu’nun siyasi güçlerinden biri olmuştur. Frigler’in bugün artık Herodotos ve Strabon’un da bildirdikleri gibi Trak asıllı bir kavim oldukları çağımız bilginlerinin çoğu tarafından kabul edilmiştir. Arkeolojik buluntularda ise Trakya ve Makedonya’daki Tümülüsler ve içlerindeki eşyalarla Frigler’in kullandıkları eşyalar benzerlikler göstermektedir. Arkeolojik kanıtlar antik zamanlarda Frigler’in Ana Tanrıça dedikleri inançlarına dair bulgular ortaya koymuştur. Frigler tarafından Kybele (Cybele) olarak bilinen büyük Frig Ana Tanrıçası Anadolu’da doğa tanrılarından sadece biri idi.

Anahtar Kelimeler: Frig; Din; Tümülüs; Gordion; Kybele.

Bu makale 1696 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS