Yabancı Dil Öğretiminde Kültürel Çeşitliliğin Tanınması ve Kabul Edilmesi

Yabancı Dil Öğretiminde Kültürel Çeşitliliğin Tanınması ve Kabul Edilmesi

Korkut Uluç İşisağ

Özet

Çok dilli ve çok kültürlü bir dünyada yaşadığımızdan dolayı, çeşitli kültürel geçmişleri olan insanlar birbirleriyle şimdiye kadar olduğundan daha fazla etkileşim içinde bulunmaya başlamıştır. Bu yüzden, çalışmada, kültürel çeşitlilik, kültürel farkındalık, kültürlerarası yeti ve kültürlerarası boyut kavramları tanıtılmıştır. Bu kavramlara göre, insanlar çevrelerindekileri farklı yollarla görür ve yorumlar. Bir kültürde uygun olan bir davranış başka bir kültürde uygun olmayabilir. Çünkü çeşitli kültürel geçmişleri olan kişiler birbirleriyle iletişim kurmaya çalıştıklarında, kişilerin sahip oldukları farklı kişisel ve toplumsal yaşamlar, gelenek ve görenekler ve dünya görüşlerinden dolayı problemler ortaya çıkabilir. Bunun en büyük sebeplerinden biri farklı dillere ve kültürlere sahip olmalarıdır. Bu yüzden, bir dili öğrenme ve öğretme diğer kültür hakkında da bilgi sahibi olmayı gerektirir. Yetkin bir dil öğrenicisi olmak için, dilin içinde bulunduğu kültürün de kazanılması gerekir. Bunu gerçekleştirmek için ise, kültür dil öğrenimi sürecine dâhil edilmelidir. Yabancı dil öğretmenleri, öğrencilerine kültürlerarası yetilerini geliştirmelerini engelleyebilecek engelleri kaldırmalarına yardım etmelidir. Öğretmenler, ayrıca, öğrencilerine çeşitli kültürlere bakış açısı kazandırmalı ve kendi kültürleri dışında tanınacak, kabul edilecek, hoş görülecek ve saygı duyulabilecek başka kültürler olduğu gerçeği konusunda da bir farkındalık kazandırmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kültür; kültürel çeşitlilik; kültürel farkındalık; kültürlerarası yeti; kültürlerarası boyut.

Bu makale 1733 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS