Milli Mücadele Dönemi’nde Süryaniler

Milli Mücadele Dönemi’nde Süryaniler

Deniz Bayburt

Özet

Mezopotamya’nın en eski halklarından olan Süryaniler, Hz İsa’nın tabiatı ile ilgili görüş ayrılıkları neticesinde çeşitli gruplara bölünmüşlerdir. Bu gruplardan biri olan Nasturiler, Osmanlı Devleti hakimiyeti altında inanç, ibadet ve yaşamlarına karışılmaksızın huzur içinde yaşarken Birinci Dünya Savaşı’nda Batılı devletlerin etkisiyle Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmışlardır. Nasturiler, Millli Mücadele döneminde de olumsuz faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu makalede Milli mücadele döneminde Süryani ve Nasturilerin durumu anlatılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Süryaniler; Nasturiler; Milli Mücadele; Lozan Barış Konferansı; Ağa Petros.

Bu makale 1814 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2022 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS