İmre Thököly Gözüyle Osmanlı İmparatorluğu’nun 1694 Petrovaradin Kuşatması

İmre Thököly Gözüyle Osmanlı İmparatorluğu’nun 1694 Petrovaradin Kuşatması

Hüseyin Şevket , Çağatay Çapraz

Özet

Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altına girmiş topraklarda bulunan arşiv belgelerinin incelenmesi tartışmasız Osmanlı tarih bilimine büyük katkılar sağlayacaktır. Bu bağlamda Macar kaynaklarının ele alınması, Osmanlı İmparatorluğu’nun en batısında bulunan vilayetlerin durumunun ve Osmanlı merkezi otoritesinin Batıya yönelik politikasının aydınlatılmasında; ayrıca bu politikadaki değişim ve dönüşümlerin anlaşılmasında önemli rol oynamaktadır. Bu çalışma Sultan IV. Mehmet tarafından Orta Macaristan Kralı ilan edilen İmre Thököly’nin günlüğünün bir kısmına dayanmaktadır. Günlük, 1683 Viyana seferinden sonra başlayan Osmanlı İmparatorluğu’nun Macaristan’dan çekiliş tarihiyle ilgili somut ve ayrıntılı bilgiler sunmaktadır. Bu dönemdeki Osmanlı seferlerinde aktif rol üstlenen İmre Thököly, askeri ve ekonomik yapıyı bir kuruz generalinin ve Orta Macaristan’ın seçilmiş Kralı’nın kalemiyle, dünya görüşüyle anlatmaktadır. Osmanlıların 1694 sonbaharında gerçekleştirdikleri, başarısızlıkla sonuçlanan Petrovaradin kuşatması çalışmada periyodizasyonun dayanak noktasını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İmre Thököly; Günlük; Petrovaradin; Sefer; Osmanlılar; Habsburg.

Bu makale 1953 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2022 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS