Osmanlı Bahriye Teşkilâtında Reform Çabaları (1876-1922)

Osmanlı Bahriye Teşkilâtında Reform Çabaları (1876-1922)

Levent Düzcü

Özet

Osmanlı bahriye teşkilâtı, devletin son yarım yüzyılında, kendi iç yapısındaki değişimlere ve dünya denizciliğinde yaşanan yeni gelişmelere bağlı olarak, birçok daire, komisyon ve şubelere ayrılmıştır. II. Abdülhamit devri bahriye daire ve komisyonları, II. Meşrutiyet dönemine gelindiğinde, İngiliz amirallerinin de etkisiyle yeni bahriye teşkilât programı ile değişikliğe uğramıştır. Ancak bu yeni program, gerek savaş dönemlerinin uzun sürmesi ve gerekse eski sistemi yerinden oynatması sebebiyle uzun süre hayata geçirilememiştir. Nihayet yeni deniz teşkilat programı 1916’da tam olarak teşekkül etmiştir. Bu makale ile Osmanlı deniz teşkilâtında son elli yılda meydana gelen değişim ve bu değişimin nedenleri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bahriye teşkilâtı; Bahriye dairesi; Bahriye komisyonu; Bahriye şubesi; Amiral Gamble; Rütbe.

Bu makale 1455 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS