II. Meşrutiyet Dönemi Genel Af Uygulamaları

II. Meşrutiyet Dönemi Genel Af Uygulamaları

Taner Aslan

Özet

II. Meşrutiyetin en önemli kazanımlarından birisi hürriyetlerin verilmesidir. İttihat ve Terakki Cemiyeti sabık devrin siyasi mahkûmlarına genel bir af çıkartarak hürriyet konusunda önemli bir adım atmıştır. Ancak Cemiyetin dar kapsamlı genel affı içerde ve dışarıda büyük tepkiye sebep olmuş, hükümet bu tepkinin önüne geçebilmek ve toplumun güvenini sağlayabilmek için af kapsamını genişletmiştir. Siyasi suçlularla birlikte adi suçtan yatanlar ve cezasının üçte ikisini çekenler de af kapsamına alınmıştır. Bazı af uygulamalarında ağır suçluların da aftan faydalandıkları görülmüştür. Affın uygulamasında birtakım karışıklıklar çıkmış, farklı uygulamalarla karşılaşılmıştır. Bu da affın objektifliğini ortadan kaldırmıştır. Çalışmada af kanunu ve bu kanundan yararlananların durumları ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Af; Genel Af; Siyasi Suç; Adi Suç; Mahkum.

Bu makale 1747 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS