Demokrat Parti Döneminde İç Güvenlik ve Türk Polis Teşkilatı

Demokrat Parti Döneminde İç Güvenlik ve Türk Polis Teşkilatı

Ali Dikici

Özet

14 Mayıs 1950 tarihinde Demokrat Parti’nin seçimleri kazanıp iktidara gelmesiyle başlayan ve 27 Mayıs 1960 tarihinde Türk ordusunun gerçekleştirdiği bir müdahale ile sona eren on yıllık DP Hükümetleri dönemi, sonraki yıllarda birçok açıdan incelenen bir dönem olmuştur. Bu incelemelerde DP dönemine yönelik yapılan eleştirilerden birisi, hükümetin kendi siyasi amaçlarına göre hareket eden bir polis teşkilatı oluşturmaya çalıştığı iddiasıydı. Türk polisi de gerek bu dönemde gerekse 27 Mayıs müdahalesi öncesi meydana gelen olaylarda, siyasi taraf tutmakla (hükümet yanlısı olmakla) ve böylece tarafsızlığını kaybetmekle suçlandı. Bu nedenle Emniyet Teşkilatı askeri müdahaleden en çok etkilenen kurumlardan birisi oldu ve sonraki süreçte uzun yıllar darbenin etkisini üzerinden atamadı. Bu makale, DP iktidarı süresince uygulanan iç güvenlik politikaları, hükümetlerin tutumu, polis teşkilatının içinde bulunduğu durum, polis-siyasetçi ilişkisi, darbe öncesi polisin olayları algılama ve karşı koymadaki yetersizliği ve özet olarak darbenin akabinde yaşanan problemleri ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: DP Hükümetleri; Adnan Menderes; Polis; 27 Mayıs Darbesi.

Bu makale 1465 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS