Avlonyalı İsmail Kemal Bey’in Siyasi Faaliyetleri (1870-1908)

Avlonyalı İsmail Kemal Bey’in Siyasi Faaliyetleri (1870-1908)

İhsan Burak Birecikli

Özet

Farklı milletlerden oluşan Jön Türklerin ortak ideolojisi Osmanlıcılık idi. Osmanlı siyasetçisi Avlonyalı İsmail Kemal mühim Jön Türklerden birisidir. 1847-1919 yılları arasında yaşayan İsmail Kemal, II.Abdülhamid ve Meşrutiyet devirlerinin ünlü devlet adamıdır. 1865 yılında Paris Sefareti ataşeliğiyle Avrupa ile tanışan İsmail Bey daha sonra Rusçuk mutasarrıfı olmuştur. Son olarak Trablusgarp valiliğine atanan İsmail Bey, İngiltere’nin yakın dostu olarak bilinmektedir. 1900 yılında İsmail Bey gizemli bir şekilde üç çocuğuyla birlikte Avrupa’ya kaçtı. Onun firarı padişahın kayınbiraderi Mahmud Paşa’nın firarı kadar önemli idi. 1902 Şubatı’nda Jön Türkler Paris’te Sultan’ı devirmek için toplandıklarında birçok Arnavut da onlara katıldı. Bunlardan biri olan İsmail Bey ise 10 yıl sonra Arnavutluğun bağımsızlığını ilan edecekti. İsmail Bey özerk Arnavutluğa ulaştıracağı için imparatorluk içinde Âdem-i Merkeziyetçiliği destekledi. Abdülhamid rejimine son vermek ile Arnavut ulusçuluğu yapmak arasında İsmail Bey’in politikası gidip geliyordu. O, yaşamını siyasi faaliyetlerle geçirdi ve Atina, Roma, Paris, Cenevre, Budapeşte, Viyana, Londra ve Brüksel şehirlerinde dolaşarak diplomatlarla görüşmeler yaptı. Daha sonra Sultan tarafında gıyaben idama mahkûm edilip bütün mal varlığına el konuldu. Bu makalede İsmail Kemal’in 1908 yılından önceki siyasi faaliyetleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Avlonyalı İsmail Kemal Bey; Mithat Paşa; Abdülaziz; Jön Türkler; Prens Sabahattin; II.Abdülhamid; I.Meşrutiyet; Arnavut Milliyetçiliği.

Bu makale 1732 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS