Savaş Hazırlayan Barış Konferansı: Londra Konferansı

Savaş Hazırlayan Barış Konferansı: Londra Konferansı

Bülent Kara

Özet

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında İtilaf Devletleri’nin Osmanlı ülkesini işgal girişimleri Anadolu’da yeni bir mücadele devrini başlattı. Bu mücadele, işgalci devletlere ve onlara karşı tepkisiz kalan Osmanlı yönetimineydi. Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde başlayan Ulusal Direniş tam bağımsızlık istiyor, Sevr Antlaşması’nı reddediyordu. Ulusal Direniş, amaca ulaşabilmek için kendisini savaş meydanlarında kanıtlamalı, yeni barış görüşmelerinde kendisini göstermeliydi. Türk ordularının I. İnönü Savaşı’nı kazanmasıyla yeni bir sürece girildi. Müttefikler Londra Konferansı’nın yapılmasına karar verdi.Londra Konferansı barış adına düzenlenmiş gibi açıklanmıştı, ancak içinde yeni savaş düşüncelerini barındırıyordu. Londra Konferansı, Türkiye Büyük Millet Meclisi için çok yönlü bir imtihan sürecini başlatmıştı.Mustafa Kemal Paşa için TBMM’nin konferansa tek başına gitmesi, Osmanlı Hükümeti’nin saf dışı edilmesi önemli idi. Ancak bu acaba sadece konferansa yönelik bir düşünce mi idi? Müttefiklere Misak-ı Milli ilkelerinin kabul ettirilmesi ise başlı başına bir sorundu. Konferans süreci, TBMM’deki milletvekillerine gelecekte kurulacak Türk Devleti’nin ve siyasal değişimlerin sinyallerini verme adına Mustafa Kemal Paşa açısından büyük bir fırsat olacaktı.

Anahtar Kelimeler: Londra Konferansı; Mustafa Kemal Paşa; Bekir Sami Bey; Lloyd George; Türkiye Büyük Millet Meclisi.

Bu makale 4470 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS