Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Eğitiminde ve Araştırmalarında Teorik ve Kavramsal Yaklaşım Temelinde Yabancılaşma Sorunu

Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Eğitiminde ve Araştırmalarında Teorik ve Kavramsal Yaklaşım Temelinde Yabancılaşma Sorunu

Alâeddin Yalçınkaya , Ertan Efegil

Özet

Türkiye’de Uluslararası İlişkiler alanında bir yabancılaşma yaşanmaktadır. Özellikle ders kitaplarında ele alınan başlıklar, araştırma konuları ve kullanılan teorik yaklaşımlar, Batılı ülkelerden ithal edilmiştir. Bu yaklaşım nedeniyle, Türkiye’deki akademik araştırmalar ve lisans ve yüksek lisans düzeylerindeki çalışmalar, Türkiye’nin ihtiyaçlarını ve özelliklerini dikkate almaktan uzaktır. Bu durumda, ortaya konulan akademik araştırmalar, tasvir edici mahiyet taşımaktadır. Fakat Türkiye’nin temel özelliklerini dikkate alan eğitim anlayışı geliştirilmeli ve Türkiye’deki olgusal gelişmeler incelenerek bu alandaki teorik çalışmalara katkı yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Uluslar arası İlişkiler Alanında Eğitimi; Eğitim’de Yabancılaşma; Teori; Akademik Kaynakların Kullanımı; Bilimsel Araştırma; Türkiye.

Bu makale 1418 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS