Güney Anadolu Kıyılarında Hristiyan Korsanlar (1604-1608)

Güney Anadolu Kıyılarında Hristiyan Korsanlar (1604-1608)

Mikail ACIPINAR

Özet

16. yüzyılın son çeyreği Akdeniz için yeni bir döneme işaret etmektedir. Bu, birçok tarihçinin hemfikir olduğu üzere, ‘korsan savaşlarının’ büyük deniz savaşlarının yerini aldığı yeni bir dönemdi. Korsan savaşları çeşitli şekillere bürünmüş olsa da en önemli yönünü Müslüman- Hristiyan çekişmeleri oluşturmaktaydı. Malta, İspanya ve Santo Stefano Şövalyeleri’nin başını çektiği farklı korsan gruplarının Osmanlılara yönelik yoğun saldırıları Akdeniz’in hemen her köşesini etkisi altına almıştı. Medici Grandukalarına bağlı Tarikat Şövalyeleri’nin akınları da Güney Akdeniz kıyılarına kadar ulaşmaktaydı. Bu çalışmada Hristiyan korsanların Güney Anadolu kıyılarına ve özelikle Santo Stefano Şövalyelerinin 1606 yılında Ayas, Anamur, Finike ve Alanya’ya yönelik yağma akınları üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akdeniz, Toskana, Medici, Yağma, Finike, Anamur, Ayas, Alanya

Bu makale 2257 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2022 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS