Arşiv Belgeleri Işığında Lozan Konferansı Sırasında Türk-Rus İlişkileri

Arşiv Belgeleri Işığında Lozan Konferansı Sırasında Türk-Rus İlişkileri

Mihail Serafimoviç Meyer

Özet

Bu makalede Rus Türkolog M. S. Meyer, Türk-Sovyet ilişkilerinin başlangıç sürecini arşiv belgelerine dayanarak sunar. Makalede, iki ülkenin birbirlerini tanımalarından itibaren oluşan süreçte meydana gelen olaylar anlatılmaktadır. Karşılıklı heyet gönderilmesiyle başlayan diyaloglar Türkiye’de bazı milletvekillerinin komünist rejimin kabul edilmesi gerektiği doğrultusunda düşüncelerini ortaya koymalarına kadar varır. Makalede M. S. Meyer, Türkiye ve Sovyet Rusya’nın yakınlaşması, karşılıklı yardımlaşmalar ve ilişkilerin gelişimini incelemektedir. Rus tarihçilerine göre Lozan Konferansı sürecinde Türk Hükümetinin Sovyet Rusya’ya karşı tavırları değişmiştir. Dostane ilişkiler, Sovyet Rusya’da çekistlerin1 Türk konsolosluk çalışanlarına karşı olumsuz davranışları ve Türk Hükümeti içerisindeki bazı kişilerin Sovyet Rusya aleyhinde kötü propaganda yapmalarıyla kötüleşir. İlişkiler, Türk Hükümetinin kendisi için daha avantajlı bulduğu Batılı devletlere yakınlaşmasıyla tamamen yön değiştirir. Bunda Sovyet politikacıların yanlış yaklaşımlarının da rolü büyüktür.

Anahtar Kelimeler: Türk-Rus İlişkileri; Lozan Konferansı; Mustafa Kemal; Enver Paşa; Bolşevik.

Bu makale 1158 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS