Sunuş

Rıza Ayhan

Özet

Üniversitelerin en önemli misyonlarından birisi evrensel ölçülerde bilgi üretmek, bu açıdan küresel rekabette yer almak ve elde edilen sonuçları ülkemizin ve insanlığın çıkarı için hayata taşımaktır. Üniversitelerin bünyesinde görev yapan araştırma merkezleri de bu misyonunun en önemli yürütücülerindendir.

Üniversitemiz sahip olduğu kırka yakın araştırma merkeziyle ülkenin ve dünyanın sorunlarına bilimsel bir bakışla yaklaşmakta, her bir merkezin iştigal alanına yönelik akademik faaliyetlerle önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bu merkezlerden birisi olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Cumhuriyetimizin kurucusu, üniversitemizin isminden muhtevasına kadar var oluş sebebi Gazi Mustafa Kemal’in fikir ve uygulamalarını bilimsel bir düzeyde ele alıp kitlelerle buluşturması bakımından ayrı bir yere sahiptir. 2000’li yılların başından itibaren pek çok bilimsel çalışma, seminer, sempozyum, konferans ve paneller yapmış olan merkezimiz, Atatürk İlke ve İnkılaplarının üniversite içinde ve dışında bilimsel bir yaklaşımla ve doğru olarak anlaşılmasına ve anlatılmasına önemli katkılarda bulunmuştur.

Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak ve yapılan bilimsel çalışmaları değerlendirmek amacıyla “Gazi Akademik Bakış” adında bir dergi çıkarmaya başlamıştır. Bugün 3. sayısıyla karşınızda olan dergi tarih, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, iktisat vb. beşeri ve sosyal bilimlerde farklı disiplinlerden ortak bir akademik platform oluşturmayı ve teorik düşünceyle ilgili olanlar kadar pratikte yer alanlar için de ilham verici bir yayıncılık gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Dergiciliğin kısa ömürlü, akademik faaliyetlerin ihtiyaç duyulana nispetle yetersiz olduğu ülkemizde bu tür yayınlara ve onların teşvik edici iklimine ne kadar muhtaç olduğumuz ortadadır. Bu derginin uzun ömürlü olmasını, bilimsel işbirliğine bir zemin teşkil etmesini ümit ederim. Aynı zamanda temennim bilim insanlarının gerekli katkı ve desteği vererek derginin uzun ve bereketli bir ömür sürmesini sağlamalarıdır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezini faaliyetlerinden dolayı kutluyor, daha önceki görev süremde olduğu gibi bu yeni dönemde de merkezin çalışmalarına destek olacağımı ifade ediyorum.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 3483 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS