Günümüzde Uluslararası Güvenlik Stratejileri: Kavramsal Çerçeve ve Uygulama

Günümüzde Uluslararası Güvenlik Stratejileri: Kavramsal Çerçeve ve Uygulama

Ömer Göksel İşyar

Özet

Günümüzde uluslararası güvenlik stratejilerinin değişik kavramsal özellik, çeşitlilik ve uygulama sorunlarını ele alan makalemizde, eklektik düzlemde konunun değişik yönleri üzerinde durulmuştur. Öncelikle, ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri arasında değişik açılardan karşılaştırmalar yaparak, bunların farklılıklarını ortaya koymayı amaçladık. Uluslararası güvenlik stratejileri uygulanırken genel olarak iki şekilde kendilerini gösterirler: işbirlikçi-barışçı stratejiler ve zorlayıcı stratejiler. Bunun yanında, uluslararası güvenlik stratejileri, barış-kriz-savaş üçgeninin değişik koordinatlarında çeşitli şekiller de alabilmektedir. Bunları da kavramsal düzeyde analiz etmeye çalıştık. İlaveten, uluslararası güvenlik stratejileri, ulusal güvenlik stratejilerinin tersine, kolektivite olgusu dikkate alınmadan tam olarak anlaşılamaz. Dolayısıyla, bu stratejiler içinde kolektivite seviyelerini tartıştık. Günümüzde ise, uluslararası terörizmle mücadele, uluslararası güvenlik stratejilerini belirgin olarak şekillendirmeye başlamıştır. Bu konuyu ise, karşılaştırmalı olarak ABD ve AB örnekleri üzerinde durarak inceledik.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik; Strateji; Terörizm; Uluslararası Güvenlik Stratejisi; ABD; Avrupa Birliği.

Bu makale 1756 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS