Çukurova’nın İşgali Döneminde, Fransız Propaganda ve Casusluk Faaliyetleri ile Millî Kuvvetlerin Buna Karşı Yayımladığı 1920 Tarihli Yeni Bir Belge

Çukurova’nın İşgali Döneminde, Fransız Propaganda ve Casusluk Faaliyetleri ile Millî Kuvvetlerin Buna Karşı Yayımladığı 1920 Tarihli Yeni Bir Belge

Kemal Çelik

Özet

I. Dünya Savaşı sonunda Çukurova’yı işgal eden Fransızlar, bölgedeki silahlı mücadelede yeterli başarı kazanamamış ve Milli Kuvvetler karşısında Toros geçitleri üzerindeki karakollarını koruyamamışlardı. Pozantı’daki taburları kuşatmayı yarmakla birlikte; bu taburu kurtarmak için imzaladıkları yirmi günlük Geçici Mütarekeye rağmen, tabur Milli Kuvvetlere esir düşmüştü. Adana şehir merkezindeki Türklerin sayısını azaltmak gayesi ile çıkardıkları Kaç-Kaç Olayı nedeniyle Adana’dan, Millî Kuvvetlerin bulunduğu Toroslara göç eden Türkler arasına propagandacı ve casuslarını yerleştiren Fransızlar, parayla ve çeşitli yollarla elde ettikleri propagandacılar ve casusları vasıtasıyla, sayıca olduğu kadar, silah ve cephane bakımından da zannettikleri kadar güçlü olmadığını öğrendikleri Milli Kuvvetlerin, kendileri karşısında başarılı olamayacağını yaymış, Türkleri ümitsizliğe düşürmüşlerdi. Ayrıca; Türk halkı ile Milli Kuvvetler arasında ikilik yaratarak, bölgede tutunma yolu aramışlardı. Bir taraftan da, bölgede tutunmak için daha şiddetli bir askeri harekat başlatan Fransızların bu girişimine karşılık; Kilikya Kuva-yı Milliye Kumandanlığı tarafından ‘Köylü Mücahid Vatandaşlara’ başlığı altında yayınlanan, halkı Fransız aldatmasına karşı uyaran ve elimize yeni geçen 1920 tarihli bir belge sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çukurova; Fransa; İşgal; Casusluk; Yeni Belge

Bu makale 1470 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS