Sevr ve Lozan’da Ermeni Sorunu

Sevr ve Lozan’da Ermeni Sorunu

Süleyman Beyoğlu

Özet

Bu çalışmada Mondros Mütarekesi’nde zikredilen altı vilayetle ilgili maddeden başlayarak Sevr Antlaşması için yapılan görüşmelerde Ermenilerin bağımsız bir Ermenistan için yaptıkları çalışmalar ele alınmıştır. 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Antlaşmasının Ermenilerle ilgili maddeleri değerlendirilmiştir. 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşmasıyla Ermenilerin Anadolu üzerindeki hak iddiaları tamamen reddedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ermeniler; Sevr; Lozan; Milli Mücadele; Anadolu.

Bu makale 2971 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS