Türk Siyasal Yaşamında Bir Muhalefet Partisi Örneği: Hürriyet Partisi (1955-1958)

Türk Siyasal Yaşamında Bir Muhalefet Partisi Örneği: Hürriyet Partisi (1955-1958)

Diren Çakmak

Özet

Çalışmada, Hürriyet Partisi’nin Türk siyasal yaşamındaki yeri incelenecektir. Hürriyet Partisi 19 Aralık 1955 tarihinde, Demokrat Parti içindeki muhalif milletvekilleri tarafından kurulmuştur. Parti, 24 Kasım 1958 tarihinde kendini feshetmiş ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılmıştır. Parti kısa ömrüne rağmen, Türk siyasal yaşamında etkili olmuştur. Çalışmada, Partinin kuruluşunu hazırlayan sebepler, programı ve temel görüşleri ile faaliyetleri anlatılacaktır. Çalışmanın amacı, Hürriyet Partisi’nin Türk siyasal yaşamındaki özgün muhalefet anlayışının ortaya konulmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Hürriyet Partisi (HP); Demokrat Parti (DP); Cumhuriyet Halk Partisi (CHP); Cumhuriyetçi Millet Partisi (CMP); iktidar-muhalefet ilişkileri; 1957 genel seçimleri; demokratik rejim; Türk siyasal yaşamı.

Bu makale 1977 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS