Afrika’daki Bölgesel Organizasyonlar ve Kriz Yönetimi: Kenya’da Kriz Yönetimi ve Afrika Birliği Örneği

Afrika’daki Bölgesel Organizasyonlar ve Kriz Yönetimi: Kenya’da Kriz Yönetimi ve Afrika Birliği Örneği

Kieran E. Uchehara

Özet

Bu makalenin amacı, Kenya’daki çatışma yönetiminde Afrika Birliği’nin etkililiğini incelemektir. Birlik arabuluculuk yapma girişiminde bulunsa da, kriz yönetimi ve diyalog ile ilgili sorunların üzerinde az durduğu için, kriz üzerindeki etkisi çok fazla değildir. Makalede, Afrika Birliği’nin krize müdahale etmede isteksiz olduğu hususu tartışılmaktadır. Bunun yanı sıra, Afrika Birliği’nin kurumsallaşması, üyelerinin daha fazla homojen tercihlerinin olması ve daha demokratik üyelerinin olması durumlarında; birliğin çatışma yönetiminde daha etkili olacağı tavsiye edilmektedir. Demokratik örgütler, statükonun lehine kalıcı şartları desteklerken, kurumsallaşmış ve homojen örgütler etkili çatışma yönetimi için daha uygun olduğu düşünülmektedir. Makalede sonuç olarak, Afrika Birliği’nin Kenya’ya müdahale etmesindeki isteksizliğin, çoğu Afrika liderinin seçimlere hile karıştırılması suretiyle iktidara gelmesinden dolayı, kısmen birliğe üye ülkeler arasındaki güvensizlikten kaynaklandığı ileri sürülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çatışma Yönetimi ve Diyalog; Arabuluculuk; Müdahalede Bulunmak; Homojen Örgütler; Demokratik Örgütler

Bu makale 1546 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2022 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS