Birinci Balkan Harbi ve Selanik’in Kaybı

Birinci Balkan Harbi ve Selanik’in Kaybı

Nuri Yavuz

Özet

Türk tarihi ve kültüründe önemli yeri olan Selanik, 1430 yılında Osmanlı Padişahı II. Murat tarafından fethedilmiştir. Fetihten sonra şehre Türkler iskan edilmeye başlanmış, 1492’den sonra ise İspanya, Portekiz, Almanya ve diğer bazı ülkelerden gelen Yahudilerle nüfus yapısı önemli ölçüde değişmiştir. Tanzimat Fermanının ilanıyla Selanik ticaret ve kültür alanında büyük bir gelişme göstermiştir. Ancak, Batı’dan gelen fikir akımlarına ve Balkanlarda yaşayan kavimlerin tahrik ve propagandalarına karşı da açık olan Selanik şehri, Balkan Harbinden sonrası 8 Kasım 1912’de, Yunanlılara teslim edilmiştir. Selanik, Türk İslam kültür ve medeniyetine ait birçok eserin yanında Mustafa Kemal’in doğduğu evin, orada bir müze olarak bulunması, bu şehrin Türk tarihindeki yerini ve önemini günümüzde de hatırlatmakta ve yaşatmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Selanik; Yunanistan; Balkan Savaşları; Türk ordusu; Mustafa Kemal

Bu makale 1740 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2022 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS