Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Dersinin Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar (Gazi Üniversitesi Örneği)

Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Dersinin Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar (Gazi Üniversitesi Örneği)

Bülent Akbaba

Özet

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi yüksek öğretim kurumlarında okutulan zorunlu derslerden bir tanesidir. Gençlere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi şartlarda kurulduğunu anlatabilmek ve bu cumhuriyeti yaşatabilmek için Cumhuriyetin kurucusu olan Atatürk’ün ortaya koyduğu ilke ve inkılâplarını tanıtmayı ve bunları değerlendirmeyi amaçlayan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin öğretiminde çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada, Gazi Üniversitesi öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinde karşılaşılan sorunlara yönelik görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Atatürk İlkeleri; İnkılâp Tarihi; sorunlar; öğrenci görüşleri

Bu makale 3492 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2022 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS