Soykırım İddiaları Nedeniyle Oluşan Uyuşmazlığın Çözüm Yolları Konusunda Düşünceler

Soykırım İddiaları Nedeniyle Oluşan Uyuşmazlığın Çözüm Yolları Konusunda Düşünceler

Pulat Tacar

Özet

Ermeni soykırımı iddialarının hukuksal, tarihsel ve siyasal boyutları vardır. Uluslararası Adalet Divanı zaman aşımı gerekçesiyle bu konuda bir karar vermeyebilir. Bazı olayların soykırım olarak tanımlanıp tanımlanmaması konusunda ileri sürülebilecek aykırı görüşler düşünceyi ifade özgürlüğü çerçevesinde ele alınmalıdır. Bu alandaki gerekçeli görüşleri nedeniyle ulusal mahkemeler tarafından mahkûm edilecek mağdurlar, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürebilirler. Konu yargıyı ilgilendirdiğinden tarihçiler ya da parlamentolar soykırımı suçunun işlenip işlenmediği konusunda karar vermeğe yetkili değildir. Bu yetkili mahkemeye ait bir erktir. Bugün karşılaşılan ihtilaf esas itibariyle siyasaldır. Olası bir uzlaşma uluslararası hukuka uygun olmalıdır.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 1010 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS