Karadeniz’in Güvenliği: Uluslararası Yapılanmalar ve Türkiye

Karadeniz’in Güvenliği: Uluslararası Yapılanmalar ve Türkiye

Gökhan Koçer

Özet

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği’nin dağılması, etkisini Karadeniz bölgesinde de göstermiştir. Bölgede yeni devletlerin ortaya çıkması ve haritaların değişmesi, jeopolitik ve jeostratejik dengeleri de değiştirmiştir. Bu değişimin yanı sıra çeşitli nedenlerin de etkisiyle, Karadeniz, hem önemi artan, hem de uluslararası aktörlerin ilgi alanlarına giren bir coğrafya olmuştur. Karadeniz, artık uluslararası güvenlik gündeminin önemli maddelerinden biri durumundadır. Karadeniz’in, bölgesel düzeyi aşan ve uluslararasılaşan, hatta “küresel” nitelik kazanan güvenliği, Türkiye’nin ulusal güvenlik ve dış politikasında da önemli yer tutmaktadır. Soğuk Savaş sonrasında, Karadeniz’in güvenliğini sağlamak için, bir yandan AB, NATO, AGİT gibi örgütlerin mekanizmaları çalıştırılırken, bir yandan da KEİ, BLACKSEFOR, KUH gibi yeni yapılanmalar oluşturulmuştur. Bu çalışmada, bölgeye yönelik politikaları olan uluslararası ve bölgesel örgütler ve oluşumların Karadeniz’in güvenliği ile Türkiye’nin ulusal güvenliğine mevcut ve olası etkileri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 1308 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS