Mühimme Defterlerine Göre Osmanlı Cezayir-i Garp

Mühimme Defterlerine Göre Osmanlı Cezayir-i Garp

H.Mustafa ERAVCI

Özet

Garb ocaklarının en önemli parçasını Cezayir bölgesi oluşturup, XVI. Asrın başından XIX. asrın ilk çeyreğine kadar Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır. Osmanlı devletine bağlı salyaneli eyaletlerinden biri olan Cezayir’in Osmanlı hâkimiyetindeki bu üç asırlık süreci çeşitli nedenlere bağlı olarak birçokbilinmezi beraberinde taşımaktadır. İşte bu çalışmada Mühimme defterlerine yansıyan belgeler ışığında Osmanlı dönemi Cezayir’inin yerel yönetim, asayiş, diplomasi ve askeri faaliyetleri ile ilgili konular aydınlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Cezayir, Avrupa,

Bu makale 1798 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS