TÜSİAD ve MÜSİAD’ın AK Parti Dönemi Kamu Diplomasisi Faaliyetleri

TÜSİAD ve MÜSİAD’ın AK Parti Dönemi Kamu Diplomasisi Faaliyetleri

Derya BÜYÜKTANIR

Özet

Türkiye’deki iş adamı kuruluşlarının Türk dış politikasında ne derece yer aldığının değerlendirilmesi, özellikle kimlikleriyle bağlantılı olarak normları nasıl kabul ettiği ve bu normları toplumda nasıl yaydıklarıyla ilgilidir. Türkiye’deki çok kültürlü yapı içerisinde farklı çıkar, amaç ve duruşlara sahip olan işdünyasını temsil eden kuruluşlar, kamu diplomasisi alanındaki faaliyetlerin içine daha fazla dahil olmaya başlamışlardır. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Müstakil İşadamları Derneği (MÜSİAD) farklı siyasi ideoloji ve kimlikteki işadamı kuruluşları olarak Türkiye’nin ABD’de ve Avrupa’daki siyasi, ekomik ve kültürel ilişkilerinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada bu kuruluşların, Avrupa ülkelerinde ve ABD’deki kamu diplomasisi alanı içine giren faaliyetleri ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki Türkiye’nin diğer ülkelerdeki imajının ve algısının iyileştirilmesi çabaları ve kapsamdaki faaliyetleri analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Diplomasisi, TÜSİAD, MÜSİAD, 15 Temmuz Darbe Girişimi, AK Parti

Bu makale 1380 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS