Bosna Hersek’te ‘İslam Adına Kim Konuşuyor?’un tarihi: Bir Resmi İslam, Halk İslamı Tartışması

Bosna Hersek’te ‘İslam Adına Kim Konuşuyor?’un tarihi: Bir Resmi İslam, Halk İslamı Tartışması

Hüsrev TABAK

Özet

Bu makale Bosna Hersek’te komünist dönemde ve sonrasında halk İslamı ve resmi İslam’ın oluşumunu/ şekillenmesini incelemektedir. Tarihsel bağlamda halk İslamı ve resmi İslam etkileşimini inceleyen makale eski Yugoslavya cumhuriyetinde resmi temsilciler ile halk İslamı grupları ve hareketleri arasında yaşanmış olan ‘İslam adına kim konuşuyor?’ tartışmasını ortaya koymaktadır. Bu sorgu ilk olarak eski Yugoslavya’da resmi otorite olan İslam Topluluğu’nun Titocu duruşunda da görüldüğü üzere resmi İslami otorite haline gelmek ya da öyle kalmak için (ideolojisinden bağımsız olarak) mevcut rejimle yakın bir ilişkinin önem arz ettiğini göstermektedir. Çalışmanın bulguları ikinci olarak, halk İslamı ve resmi İslam’ın geçişli durumlar olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre, bir halk İslamı grubu resmi İslam haline gelebilirken bir resmi İslam yorumu halk İslamı’na dönüşebilir. Bu minvalde Yugoslavya örnek incelemesinde görülmüştür ki, eski bir halk İslamı cephesi, Genç Müslümanlar, Yugoslavya dağıldıktan ve Bosna Hersek kurulduktan sonra resmi İslam otoritesi haline gelmiştir; bu süreçte ise yeni halk İslamı grupları ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Resmi İslam, Halk İslamı, Bosna Hersek, Genç Müslümanlar, Müslüman Cemaat İslam Topluluğu.

Bu makale 1740 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS