Bu İşin Standardı Yok: ABD ve AB’nin Batı Balkanlar’daki Demokrasinin Teşviki Politikalarının Bir

Bu İşin Standardı Yok: ABD ve AB’nin Batı Balkanlar’daki Demokrasinin Teşviki Politikalarının Bir

Murat ÖNSOY , Gürol BABA

Özet

Soğuk Savaş sonrası dönemde, demokratik barış teorisinin yükselişe geçişiyle birlikte tüm dünyadademokrasiyi teşvik çabaları hız kazanmıştır. Demokrasinin dünya barışına katkıda bulunacağı düşüncesiylehareket eden Batılı ve Batılı demokratik değerleri benimsemiş devletlerin bu tasavvurları,ütopyacı olmamakla beraber kalıcı barış için ne tek bir reçete ne de sonuçlara dair ortak bir fikir birliğimevcuttur. Bu çalışmada, demokrasiyi teşvik siyasetinin sorunlu yönleri, Avrupa Birliği ve AmerikaBirleşik Devletleri’nin Batı Balkanlardaki demokrasiyi teşvik siyasetinin karşılaştırmalı analizi üzerindenortaya konulmaya çalışılmıştır. Makalede demokrasiyi teşvik siyasetinin sorunlu yönleri; demokrasiyiteşvik uygulamasının doğası kaynaklı, demokrasiyi teşvik süreçlerini yürüten dış aktörlereözgün, ve demokrasinin teşvikinin hedef ülke ve bölgelerin nitelikleri veya koşulları kaynaklı olmaküzere üç kategoride değerlendirilmiştir. . Çalışmada, demokrasiyi teşvik eden dış aktörlerin, monolitikbakış açılarını devam ettirdikleri, sahadaki hassasiyetlere dikkat etmeksizin hareket ettikleri, demokrasiyiteşvik çabalarını senkronize etmedikleri ve sahadaki kültürel ve siyasi gerçekleri göz ardı ettiklerisürece problemlerin devam edeceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Demokrasinin Teşviki, Demokratikleşme, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB), Batı Balkanlar

Bu makale 2180 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2022 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS