Edirne’deki Fransız Konsolosu Marcel Cuinet’in Balkan Savaşı Günlüğü

Edirne’deki Fransız Konsolosu Marcel Cuinet’in Balkan Savaşı Günlüğü

Togay Seçkin BİRBUDAK

Özet

1912 yılı sonbaharında Osmanlı Devleti ile Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ’ın arasın­da başlayan I. Balkan Savaşı, 30 Mayıs 1913’te imzalanan Londra Antlaşması ile sona ermiştir. Bu savaş Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki hâkimiyeti açısından ele alındığında oldukça hayati bir yere sahiptir. Savaşın ardından Osmanlı Devleti’nde önemli toprak kayıplarının yanı sıra büyük bir psi­kolojik yıkım da yaşanmıştır. Her ne kadar Londra Antlaşması’nın imzalanmasından kısa süre sonra başlayacak olan II. Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti harbe doğrudan iştirak etmemesine rağmen Doğu Trakya bölgesini tekrar ele geçirmişse de Balkan Savaşları tarihe; kendi iç siyasi çekişmeleri ile uğraşan Osmanlı ordusunun, söz konusu dört Balkan devleti karşısında neredeyse hiçbir başarı elde edemediği, Selanik, Üsküp, Manastır, Yanya, İşkodra gibi önemli şehirlerin yanı sıra Doğu Trakya ve en önemlisi de eski Osmanlı payitahtlarından olan Edirne’yi kaybettiği bir savaş olarak kaydedilmiştir.Edirne, I. Balkan Savaşı sırasında Bulgar kuşatması altında kalmış ve Mehmed Şükrü Paşa komutasında 26 Mart 1913 tarihine kadar eldeki imkânlar çerçevesinde en üst düzeyde savunul­muştur. Savaş zamanı Edirne’de sadece Osmanlı vatandaşları değil yabancı diplomatik temsilciler de kuşatma altında hayatlarını idame ettirmişlerdir. Bunlardan biri olan Fransa’nın Edirne konsolosu Marcel Cuinet, I. Balkan Savaşı’nın ilk günlerinden ara mütareke dönemi başlangıcı olan 3 Aralık 1912’ye kadar yaşadıklarını, izlenimlerini günü gününe kaydetmiştir. Cuinet’in günlüğü 1913 yı­lında, Edirne Bulgar işgali altına girdikten bir müddet sonra, ülkesinde Le Matin Gazetesi’nde ya­yımlanmış ve Fransa’daki baskısından kısa bir süre sonra Osmanlı basınında da yer bulmuştur. Söz konusu çalışmada Balkan Savaşı günlerinde zor günler geçiren Edirne’de halkın, askerlerin ve yabancı diplomatların hayatına, yapılan askeri mücadelelere ve bir halkın direnişine dair Fransız diplomatın izlenimleri aktarılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Balkan Savaşları, Marcel Cuinet, Günlük/Hatırat, Osmanlı Devleti, Le Matin Gazetesi.

Bu makale 3428 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS