Hititçe Metinlerde Keten Tohumuna İlişkin Bir Öneri

Hititçe Metinlerde Keten Tohumuna İlişkin Bir Öneri

Serkan DEMİREL

Özet

Neolitik Çağ’dan itibaren Anadolu’da en yaygın kullanılan bitkilerden birisi ketendir. Ketenin özellikle tohumu günlük yaşamda yakın zamana dek kullanılmıştır. Ancak keten tohumuna Hititçe metinlerde rastlanmamıştır. Eski Yakın Doğu çalışmalarında olduğu gibi susam ve keten arasındaki benzerliğin
bu duruma neden olduğu söylenebilir. Hititçe metinlerde geçen ve genellikle susam ile ilişkilendirilen Sümerce ve Akadca birtakım kelimelerin keten tohumu olarak okunabileceklerine dikkat edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Keten, Keten Tohumu, Susam, Hititçe Metinler, Botanik

Bu makale 1116 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS