Dış Politika Alanında Oluşan İdeolojik Bağ: Fransız Milliyetçi Cephe Partisi Örneği: 2011-2015

Dış Politika Alanında Oluşan İdeolojik Bağ: Fransız Milliyetçi Cephe Partisi Örneği: 2011-2015

Mustafa Çağatay ASLAN

Özet

Fransız Milliyetçi Cephe Partisi, çok-kültürlü topluma muhalif olan radikal-sağ partilerin prototipidir. Parti, ilk önemli seçim başarısını, 1984 Avrupa Parlamentosu seçiminde kazanmıştır. O tarihten bu yana, partiler arası rekabetin dikkate alınması gereken aktörlerinden biri konumundadır. Parti’nin seçim başarısının nedenleri üzerine yapılan erken dönem analizler, konuya “tepki oyu” perspektifinden yaklaşmışlardır. Daha geç dönem analizler ise parti ile seçmeni arasında “ideolojik bağ” oluşabileceğine işaret etmektedir. Bu makale, Avrupalılaşma konusunun Fransız seçmeninin tercihini belirleyen konular arasında artan önemini dikkate alarak, Avrupalılaşma sürecine katı muhalif olan Milliyetçi Cephe Partisi ile seçmeni arasındaki ideolojik bağın partinin dış politikası ve özellikle partinin dış politikasının yüksek oranda yoğunlaştığı Avrupalılaşma konusu üzerine inşa olabileceğini önermektedir.

Anahtar Kelimeler: Radikal-sağ; Milliyetçi Cephe Partisi; Marine Le Pen; Avrupalılaşma; Avrupa-kuşkucu

Bu makale 1256 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS