Editörden - İçindekiler

Gazi Akademik Bakış Dergisi Editör

Özet

Gazi Akademik Bakış Dergisinin Değerli Okuyucuları; Dergimiz 18. Sayı­sına ulaştı. Bu sayımız, dergimizin yayınlandığı 2016 Haziranında Dünyanın ve Türkiye’nin içerisinde bulunduğu konjonktür de göz önüne alınarak “Ortadoğu” özel sayısı olarak çıkarmayı planladık. Ortadoğu bölgesi zaten bizim açımızdan jeostarejik tarihi ve kültürel özellikleriyle özel bir sayı hazırlanmasını gerekti­recek özellikte idi. Ayrıca bölgede yaşanan son gelişmeler, sınırımızın hemen güneyinde yaşanan savaş bizi de etkiledi. Bunun için 18. Sayımızın teması Or­tadoğu olarak belirlenmiştir.

Ortadoğu özel sayımızda ilgiyle okuyacağınız 14 makale yer almaktadır. Bunun 7’si tarih alanında diğer 7’si ise uluslararası ilişkiler alanındadır. Ta-rih alanındaki makaleler “Osmanlı Miri Rejiminin Suriye ve Irak’ta Uygulan-masının Sonuçları”, “Osmanlı Devletinin İslam Birliği Siyaseti: Ortadoğu’nun Osmalılaşması”, “İki Savaş Arası Dönemde Türkiye’nin Ortadoğu Politikası”, “Mütareke Döneminde II. Ordu (Yıldırım) Kıtaat-ı Müfettişliği”, “1. Dünya Sava-şında Yemen, Osmanlı Devleti'nin Temsilcisi Vali Mahmud Nedim Bey’in Yemen’deki Faaliyetleri”, “19. Yüzyılda İngiltere’nin Basra Bölgesindeki Faaliyetleri”, “Osmanlı Devleti'nde Ermeni Katolik Cemaatine Dair Ali Paşa ve Kastro Bey’in Layihaları”dır. Uluslararası ilişkiler alanındakiler ise “Ak Parti Hükümetinin Ortadoğu Politikası ve ABD Yönetimi ile Batılı Uzmanların Eleştirileri”, “Ak Parti Döneminde Ortadoğu’da Türk-Amerikan İlişkilerinin Jeokültürel Ekseni: İslami Kimlik”, “Yeni Olgusu: 100. Yılında Sykes-Picot Antlaşması, Orta Doğu ve Türkiye”, “Gaziantep Ekonomisinin Ortadoğu Açısından Önemi”, “Türkmenler: Kerkük’te Araplaştırma ve Kürtleştirme Politikalarının Kurbanları”, “Türkiye - Suriye İlişkilerindeki Dönüşümün Haber Diline Etkisi”, “21. Yüzyılda Barış ve Güvenliğin Tesisinde NATO’nın Rolü”dür.

18.Sayımızda sizlere bir hüzünlü bir de sevinçli iki haberimiz bulunmak­tadır. 05.05.2016 tarihinde Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin yayın kurulunda bulunan Değerli Akademisyen Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bö­lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahdet Keleşyılmaz’ı kaybettik. Değerli bir aka­demisyeni kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisinin, derginin bu­günlere gelmesinde birçok katkısı olmuştur. Pek çok makaleye hakemlik yapmış ve yapıcı eleştirilerde bulunmuştur. Mekanı cennet olsun. Mutlu haberimize gelince; dergimiz 2016 yılında çok önemli bir başarıya imza atmıştır. Dünyada bilimsel dergi seviyesini ölçen indeksler içerisinde en üst akademik dergilerin tarandığı Thomson Reuters tarafından taranmaya başlamıştır. Bunun anlamı şudur: Gazi Akademik Bakış Dergisi dünyadaki en üst düzeyde, kalitede yayın yapan bir dergidir. Gerek şekil, gerek içerik, gerekse zamanında çıkması, hakem süreci gibi kriterlere harfiyen uymaktadır. Makalelerimiz Web of Science de tüm dünyada en kaliteli yayınlar arasında izlenebilmektedir.

Bu sevincimizi siz değerli Gazi Akademik Bakış okuyucuları ile paylaşır­ken bu seviyeye gelmemizde öncelikle siz değerli okuyucularımıza, kıymetli ve büyük bir emek mahsulü çalışmalarını gönderen akademisyenlerden yazarlara, dergi ekibinin editörlerinden yayın ve danışma kurulundan hakem heyetinden yazı kurulundan haberleşme ekibine kadar emeği geçen herkese sonsuz teşek­kür ediyoruz. Bilimsel seviyemizi devam ettirerek ülkemizin ve üniversiteleri­mizin bilimsel yayın sıralamasına katkıda bulunmaya devam etmeye azimli ve kararlıyız. 19. Aralık sayımızda buluşmak ümidiyle hepinize saygı ve sevgileri­mizi sunarız.

Editörler Heyeti

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 1656 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS