Gaziantep Ekonomisinin Ortadoğu Açısından Önemi

Gaziantep Ekonomisinin Ortadoğu Açısından Önemi

Recep ULUSOY , Nebahat TURAN

Özet

Gaziantep tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Türkiye’nin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biridir. Sahip olduğu ticaret potansiyeli ve girişimcilik ruhuyla dünya piyasalarına entegre olmuştur. Türkiye’nin güney sınır komşularıyla yakın ticari ve ekonomik ilişkiler geliştire­rek bölgede sanayi ve ticaret merkezi olmayı başarmıştır. Komşu ülkelerle sınır ticaretini geliştirerek, kendine ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamıştır. Bölgenin en gelişmiş ili olan Gaziantep, Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan en önemli ticaret kapısıdır. Ortadoğu ülkeleriyle geliştirdiği ikili iliş­kiler ekonomik kalkınmayı daha da hızlandırmıştır. Ayrıca Ortadoğu ülkeleri ile Batı ve Asya bloğu arasında mal transferlerinde aracı konumdadır. Ortadoğu bölgesinin sürekli hareketli olması ve bölgede eksik olmayan savaş, ekonomik düzeni bozmakta ve yaşanan olumsuzluklar ihracat ve ithalatı olum­suz etkilemektedir. Gaziantep ekonomisi giderek gelişmekte ve Ortadoğu ihracatına kısmi azalmalarla birlikte katkısı devam etmektedir.
Bu makalede kent ile ilgili literatür taranmış, tablo ve grafikler yardımıyla avantaj ve deza­vantajlar analiz edilmiş ve Gaziantep ekonomisinin hem Türkiye hem de Ortadoğu açısından önemi vurgulanmış ve bazı öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gaziantep, Gaziantep ekonomi, Gaziantep Sanayi, Gaziantep ihracat, Ortadoğu

Bu makale 1356 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS