21. Yüzyılda Barış ve Güvenliğin Tesisinde NATO’nun Rolü

21. Yüzyılda Barış ve Güvenliğin Tesisinde NATO’nun Rolü

Sertif DEMİR

Özet

Makalenin amacı NATO’nun, 21. yüzyılda barış ve güvenliğin tesisinde nasıl bir rol oynayacağının incelenmesidir. Yeni bir küresel siyasi düzenin oluşmakta olduğu 21. yüzyılda NATO önce varlığını sürdürmek ve farklılaşan tehdit ve risklerle mücadele etmek zorunda olacaktır. NATO’nun; bu amaçla, küreselleşmiş kolektif güvenlik örgütüne dönüşerek, genişleme ve ortaklık politikaları uygulayamaya devam ederek, askeri güç ve kapasitesini artırarak, kuvvet ve karargâh yapısını etkinleştirerek, istikrarı bozabilecek ögeleri zayıflatarak ve gerektiğinde krizlere müdahale ederek, 21. yüzyılda barış ve güvenliğe katkı sağlamaya devam etmesi beklenmektedir. Ancak bunun sağlanabilmesi için içsel ve dışsal dina­miklerden oluşan çeşitli zorluklarla da baş etmek zorundadır.

Anahtar Kelimeler: NATO, 21. yüzyıl, küresel güvenlik, tehdit, caydırma

Bu makale 1622 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS