Yeni Medya Ve Siyasal Katılım: 15 Temmuz Örneği

Yeni Medya Ve Siyasal Katılım: 15 Temmuz Örneği

Lale DÜNDAR

Özet

Yeni Medya; yerel, ulusal ve uluslararası pek çok toplumsal ve siyasal olayda etkileşimi hızlandırması ve toplulukların siyasal katılımına olanak sağlaması gibi yönleriyle son yıllarda demokrasiyi güçlendiren araçlardan biri olarak tanımlanmaktadır. Geleneksel medya platformları ile kıyaslandığında, vatandaşların siyasal katılımını kolaylaştıran ve hızlandıran yeni medyanın, bu yönüyle toplumsal davranış kalıplarını değiştirdiği de gözlenmektedir. Türk siyasi tarihinde yaşanan darbe girişimleri ve darbe süreçlerinde geleneksel medya ağırlıklı olarak, darbelerin meşrulaştırılması ve toplumun sindirilmesinde araç olarak kullanılırken, yeni medyanın 15 Temmuz örneğinde tam tersi bir işlev gördüğünü söylemek mümkündür. Bu çalışma 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi sürecinde oluşan toplumsal tepki ve siyasal katılımda, yeni medyanın rolünü incelemekte ve yeni medya platformlarının toplumsal davranış kalıplarının değişimindeki etkisini 15 Temmuz örneği üzerinden incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Darbe, 15 Temmuz, Yeni Medya, siyasal katılım, demokrasi

Bu makale 2380 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2022 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS