Osmanlı Devleti’nde Ermeni Katolik Cemaatine Dair Âli Paşa ve Kastro Bey’in Lâyihaları

Osmanlı Devleti’nde Ermeni Katolik Cemaatine Dair Âli Paşa ve Kastro Bey’in Lâyihaları

İhsan SATIŞ

Özet

1830 yılında Ermeni Katolikler, Sultan II. Mahmut tarafından ayrı bir millet olarak tanınmıştır. Ermeni Katolikler ayrı bir millet olarak tanınınca, bazı haklar elde etmişlerdir. Bu haklar çerçevesinde de idari-dini yapılanmaya gitmişlerdir. Papa, bu yapılanmaya doğrudan müdahale ederek, Osmanlı topraklarındaki hem Ermeni Katolikler hem de diğer Katolik taifeleri üzerinde nüfuz sahibi olmak is­temiştir. Ermeni Katoliklerin bu durumuna kayıtsız kalmayan Âli Paşa ve Kastro Bey birer lâyiha yazmışlardır. Bu lâyihalar Ermeni Katolik cemaatinin kuruluşu, cemaat içinde yaşanan çekişmeler ve Papa’nın Ermeni Katoliklere müdahalesi hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu çalışmada Âli Paşa ve Kastro Bey’in yazdığı lâyihalar maddi ve muhteva açısından incelenerek, transkripsiyonları yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Katolik, Ermeni Katolik, Âli Paşa, Kastro Bey, Lâyiha.

Bu makale 1288 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS