EDİTÖRDEN

Hale Şıvgın

Özet

Değerli Gazi Akademik Bakış Dergisi okuyucuları, dergimizin 17. Sayısı ile karşınızda olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

17. Sayımızda tarih, uluslararası ilişkiler alanlarının yanı sıra ilgi ile okuyacağınızı düşündüğümüz folklor ve kültür alanlarında da makalelerimiz yer almaktadır.

17. Sayımızda toplam 15 makale bulunmaktadır. Birinci sıradaki makalemiz “Almanya Maliye Bakanı Dr. Theodor Karl Helfferich’in Birinci Dünya Savaşı’nın Sebeplerine Dair Değerlendirmeleri” isimli makale henüz savaş sırasında yazılan bir eserden değerlendirmeler olduğu için önem arz etmektedir. “XVI. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Av Teşkilatı’nın Silistre Sancağındaki Yapılanması” isimli makalede ise Osmanlı Teşkilat Tarihi’nin belki de en az bilinen bir yönü Silistre örneğinde açıklanmaktadır. “Londra’da Bir Memluk Beyi: Muhammed Bey Elfi (Ekim-Aralık 1803)” isimli makale İngilizlerin bakış açısını yansıtmaktadır. “Enver Paşa’nın Naaşının Tacikistan’dan Türkiye’ye Getirilişinin Türk Basınında Yansımaları” isimli makale Türkiye’de hala en çok tartışılan tarihi simalarımızdan birisi olan Enver Paşa’nın naaşının getirilişi sırasında Türk kamuoyunun algılamaları ortaya konulmaktadır. “Osmanlı Hapishaneleri Üzerine Bir Değerlendirme: Karesi Hapishanesi Örneği” isimli makale ise çok az incelenmiş bir konuyu ele almaktadır. “SSCB’nin Dağılma Sürecinden BDT’nin Kurulmasına Kadar Geçen Sürede Karabağ Eksenli Olarak, Nahcivan, Ermenistan ve Azerbaycan Coğrafyasında Yaşanan Gelişmeler ve Türkiye’nin Tutumu (Ekim 1987- Aralık 1991)” isimli makale dönemin olaylarına ışık tutmaktadır. “Barış Harekâtı Sonrasında Adana’dan Kıbrıs’a Gerçekleştirilen Nüfus Nakli (1975-1976)” isimli makale mevcut belgelere dayanarak yapılan bir incelemedir. “XVIII. Yüzyılda Uluslararası Bir Sorun Olarak Garp Ocaklarının Akdeniz’deki Korsanlık Faaliyetleri” isimli makale ise 18. Yüzyıl Akdeniz’inde yaşanan bir gerçekliği ortaya koymaktadır. “Halk Tıbbı, Halk Hekimliği” isimli makale ise bugün alternatif tıp olarak adlandırılan, yüzyılların deneyimine dayanan halk tıbbı konusundadır. “Kültürel Bir Mücadele Alanı Olarak Eurovision Şarkı Yarışması” isimli makale ise uluslararası kültürel mücadelelere, siyasi mücadelelerin etkisini anlatmaktadır. “İran Kültür Devrimi’nden Sonra İran Oksidentalizm Canlanması” isimli makale dönemin olaylarına ışık tutmaktadır. “Türk Hava Kuvvetleri Tarihinde Hava Okulu ve Harp Okuluna Geçiş Süreci” isimli makale Hava Harp Okulunun tarihini anlatmaktadır. “Hybrid Warfare Studies and Russia’s Example in Crimea” isimli makale Kırım örneğinde Hibrid savaşlarını anlatmaktadır.. “Varlık Vergisi ve Aydın İlinde Uygulanması” isimli makale yine çok tartışılan bir konuya değişik bir perspektiften bakmaktadır. Dergimizdeki son makale “Antonio Gramsci’nin Kuramında Faşizm Çözümlemeleri” dir. Makale konuyu farklı boyutu ile irdelemektedir.

Değerli okuyucularımız 17. Sayımızda dergimizdeki önemli bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Dergimiz Ulakbim Dergipark’a kabul edilmiş olup bu sayede, her makaleye bir DOI numarası verilecek ve takip edilecektir. Dergipark’a üye olmanın daha başka avantajları da bulunmaktadır. Dergicilikle ilgili yeni gelişmelerden bu sayede en kısa sürede haberdar olabileceğiz.

Dergimiz yayına başladığı 2007 tarihinden itibaren her geçen sayıda kendisini nicelik ve nitelik açısından geliştirmeye devam etmektedir. Dergimize gelen makalelerin sayısı her geçen gün kalite ve sayı bakımından büyük artış göstermektedir. Bu bakımdan mutluyuz, gururluyuz.

Değerli akademisyenlerimize, hakem heyetimize ve siz değerli okuyucularımıza teşekkür eder bundan sonra da hız kesmeden dergicilikte uluslararası kabul gören en son noktaya kadar gitmek azim ve kararlılığında olduğumuzu sayın okuyucularımızla paylaşmayı görev biliyoruz. 18. Haziran sayımızda buluşmak üzere tüm okuyucularımıza sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Editörler Heyeti

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 1135 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS