SSCB’nin Dağılma Sürecinden BDT’nin Kurulmasına Kadar Geçen Sürede Karabağ Eksenli Olarak, Nahçıvan, Ermenistan ve Azerbaycan Coğrafyasında Yaşanan Gelişmeler ve Türkiye’nin Tutumu (Ekim 1987- Aralık 1991)

SSCB’nin Dağılma Sürecinden BDT’nin Kurulmasına Kadar Geçen Sürede Karabağ Eksenli Olarak, Nahçıvan, Ermenistan ve Azerbaycan Coğrafyasında Yaşanan Gelişmeler ve Türkiye’nin Tutumu (Ekim 1987- Aralık 1991)

Erdem Karaca

Özet

Karabağ Ermenileri, Sovyetler Birliği’nin dağılmaya başlamasıyla birlikte önce bağımsızlık, ardından da Ermenistan’a bağlanmak gayretinde bulunmuşlardır. Ermenistan tarafından desteklenen bu durum, hızlı bir şekilde Azerbaycan’la Ermenistan’ı karşı karşıya getirmiştir. Meseleye kayıtsız kalması mümkün olmayan Türkiye ise, ortaya çıkan olumsuzlukların çözümü için yapıcı bir rol oynamaya çalışmıştır. Çalışmamızda, TBMM Tutanak Dergisi ile Hürriyet Gazetesi temel kaynak olarak kullanılmıştır, Konu başlıkları ise şu şekilde belirlenmiştir: 1.Giriş: Karabağ, 2.SSCB Dağılırken Karabağ Kaynaklı Kaos: Gösteri, Eylem, Çatışma Süreci, 3.Karabağ’ın Moskova’ya Bağlanması ve Önlenemeyen Kaos, 4.Türkiye/Azerbaycan/Ermenistan’ın Yeni Arayışları, 5.Birliğin İflası: Kafkaslarda Bağımsızlık Adımları, 6.Azeri-Ermeni Çatışması Sürerken SSCB’nin Lağvı ve Yeni Birlik(BDT), 7.Sonuç ve Değerlendirme.

Anahtar Kelimeler: Karabağ; Sovyetler Birliği; Azerbaycan; Ermenistan; Türkiye

Bu makale 1827 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS