Barış Harekâtı Sonrasında Adana’dan Kıbrıs’a Gerçekleştirilen Nüfus Nakli (1975-1976)

Barış Harekâtı Sonrasında Adana’dan Kıbrıs’a Gerçekleştirilen Nüfus Nakli (1975-1976)

Erdem Çanak

Özet

1571-1878 yılları arasında Osmanlı Devleti’nin hâkimiyeti altında bulunan Kıbrıs, 1878 yılında geçici olarak, Lozan Antlaşması ile de resmen İngiltere’ye geçmiştir. Bu durumdan faydalanmak isteyen Rumlar da “Enosis”e yönelik faaliyetlerine hız vermişlerdir. Adadaki Türklerin var olma mücadelesine neden olan bu süreç, 1974 Barış Harekâtı ile neticelenmiştir. Ancak Türkler, Barış Harekâtı’na kadar olan dönemde maruz kaldıkları baskıdan dolayı zaman zaman başta Türkiye olmak üzere dünyanın farklı yerlerine göç etmişlerdir. Bu nedenle harekât sonrasında Türklerin kontrolüne geçen toprakların işlenmesi için ihtiyaç duyulan işgücü açığını gidermek ve yeni devletin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla Türkiye’den adaya nüfus nakli gerçekleştirilmiştir. “Tarım işgücü” adı altında gerçekleştirilen nakil kapsamında nüfus aktarımı yapılan illerden birisi de Adana’dır. Bu doğrultuda Adana’dan tamamı çiftçi, 531 hanede 1.480’i erkek, 1.287’si kadın olmak üzere 2.767 kişi adaya iskân olunmuştur. Bu çalışmada harekât sonrasında Adana’dan adaya gerçekleştirilen nüfus nakli ile göçmenlerin iskân süreci ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs; KKTC; Enosis; Türkiye; Göç; Adana

Bu makale 1833 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS