İran Kültür Devrimi’nden Sonra İran Oksidentalizm Canlanması

İran Kültür Devrimi’nden Sonra İran Oksidentalizm Canlanması

Shalaleh Zabardast

Özet

Modernite, toplum çıkarlarını değiştirdi; bireysellik ve liberal demokrasiyi idealize ederek dini insan hayatının dışına itmeye başladı. Batı Hıristiyanlığı kendini moderniteyle ayarlayarak gelişimini sağladı, Hâlbuki İslam sadece Kuran tarafından gerçekleri doğruladığı ölçüde kabul gördü. Bugün Oryantalizm oksidantalizm ve İslamcılık çeşitli bağlamlarda etkileyici bir rol oynamaktadır. Oksidentalizm Doğu’nun kimliğini güçlendirmek için yardımcı bir rol üstlenmektedir. Bu çalışma, insanlar ve kültürler arasındaki güç ilişkisini değerlendirmektedir. Roller ve kimlikler tarih boyunca değişiyor. Günümüzde İslam kültürü popüler bir konu haline gelmiştir. Yani, İslam dünyası ve İslam kültürünün canlanması Oksidentalizmin başlangıcıdır. Oksidentalizm doğuda gelişerek batıyı batılı olmayan Dünya noktasından araştırmaktadır. Arap dünyasında kimlik canlanması olarak (isteghrab için) Hasan Hanefi veya Talibanian veya ISIS Oksidentalistler tarafından Arap kültürü, Wahhabicilik veya uyanmasıyla ifade edilebilir. Bütün bu uyandırıcı hareketler İslamcılığı ideoloji olarak ele almaktadır. Bu makalede, İran Kültür Devrimi’nden sonra İran Oksidentalizm canlanmasını ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anti batılaşma; dekolonizasyon; İran Kültür Devrimi; oksidentalizm; Oryantalizm; üçüncü dünya ülkeleri

Bu makale 2632 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS