Varlık Vergisi ve Aydın İlinde Uygulaması

Varlık Vergisi ve Aydın İlinde Uygulaması

Serap Tabak

Özet

1942 yılında II. Dünya Savaşı Dönemi’ndeki savaş kazançları, aşırı fiyat artışı ve enflasyondan yararlanarak büyük maddi kazanç elde edenler oldu. II. Dünya Savaşı nedeniyle 1 milyon erkek askere alındı. Türkiye’de üretim düştü. Devlet bütçe açığını ortadan kaldırmak için, büyük kazanç elde edenlerden, servetlerinin bir bölümünü devlete aktarmak amacıyla ve bir kez uygulanmak şartı ile Varlık Vergisi Kanunu çıkarıldı. Amaç, devletin savaş dolayısıyla altına girdiği yükün azaltılmasıydı. Günümüzde yapılan yayınlarda, Varlık Vergisi’nin sadece gayrimüslim halktan alındığı şeklinde aktarım yapılmaktadır. Fakat Aydın ilindeki uygulamanın da gösterdiği gibi, Anadolu kentlerindeki varlıklı Müslüman Türkler de bu vergiyi ödemişlerdir. Aydın’da Varlık Vergisi’ni ödeyenler arasında gayrimüslim bulunmadığı gibi, vergisini ödemeyip iş merkezlerine ve çalışma kamplarına sürgün edilen vergi mükellefi de bulunmamaktadır. Aydın da Varlık Vergisi ödeyen Müslüman halk arasın da DP dönemi başbakanlarından Adnan Menderes de bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Varlık Vergisi; Gayrimüslim Halk; Müslüman Halk; Aydın İli; Başbakan Adnan Menderes

Bu makale 1896 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS